پشتیبانی
مرکز آموزش نیروی انسانی تصویرسازان آرمان فردا

مرکز آموزش نیروی انسانی تصویرسازان آرمان فردا

تعداد دوره
29 دوره
تعداد مدرسان
67 مدرس
مدت زمان دوره ها
420 ساعت و 25 دقیقه
امتیاز
علی عراقی
سعید مهرسروش
فاطمه اکبری
نصرالله تسلیمی
علی اصغر غلامی
ایوب صاحب جم
پریسا کرمی
دکتر مژگان افشار
دکتر لطیف عیوضی
یگانه اصلانی
آقای افشار بهمنی
آقای محمد شاهی
حسن عبداله زاده
حسین نوروزی
محمد عاطفی نیا
حسن مفتونی
علیرضا جلیلی
علیرضا وثوقی
محمد رشدی
فرهاد آقاپور
امیر ریاحی
علیرضا آزمند
محمد معتمدی
فخری ملکی
دکتر پورامن