پشتیبانی
تصویرسازان آرمان فردا

تصویرسازان آرمان فردا

تعداد دوره
18 دوره
تعداد مدرسان
42 مدرس
مدت زمان دوره ها
284 ساعت و 6 دقیقه
امتیاز
علی عراقی
سعید مهرسروش
فاطمه اکبری
نصرالله تسلیمی
علی اصغر غلامی
ایوب صاحب جم
پریسا کرمی
دکتر مژگان افشار
دکتر لطیف عیوضی
یگانه اصلانی
آقای افشار بهمنی
آقای محمد شاهی
حسین نوروزی
محمد عاطفی نیا
حسن مفتونی
علیرضا جلیلی
علیرضا وثوقی
محمد رشدی
فرهاد آقاپور
امیر ریاحی
علیرضا آزمند
محمد معتمدی