پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"تولید قطعات به روش تراشکاری"پایه یازدهم- کد دوره: 99505971

ضمن خدمت پایه یازدهم

آزمون جبرانی مرحله اول:پودمان 1 و 2
1
آزمون جبرانی مرحله اول- پنجشنبه 11/26- از ساعت 10 الی 11
2
تست
3
تست هوشمند
آزمون جامع (پودمان 1و2و3و4و5)
4
آزمون جامع - سه شنبه 11/24 از ساعت 15 الی 17(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
5
آزمون جامع - چهارشنبه 96/11/25 از ساعت 16 الی 18(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
آزمون مرحله دوم : پودمان سوم و چهارم
6
آزمون مرحله دوم-سه شنبه 96/11/10 از ساعت 14 الی 16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
7
آزمون مرحله دوم-چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 16 الی 18(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
آزمون مرحله اول : پودمان اول و دوم
8
آزمون مرحله اول: سه شنبه 11/3 از ساعت 14 الی 16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
9
تکرار آزمون مرحله اول: چهارشنبه 11/4 از ساعت 16 الی 18(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
پودمان اول
10
سرویس و نگهداری
47 دقیقه
11
روش تدریس سرویس و نگهداری
19 دقیقه
پودمان دوم
12
واحد یادگیری 1: روش تدریس مته مرغک زنی
17 دقیقه
13
واحد یادگیری 2: سوراخکاری
23 دقیقه
14
واحد یادگیری 2: روش تدریس سوراخکاری
14 دقیقه
15
واحد یادگیری 1: مته مرغک زنی
21 دقیقه
پودمان سوم
16
واحد یادگیری 1: تراشکاری قطعات بلند
44 دقیقه
17
واحد یادگیری 1: روش تدریس تراشکاری قطعات بلند
19 دقیقه
18
واحد یادگیری 2: آج زنی
11 دقیقه
19
واحد یادگیری 2: روش تدریس آج زنی
9 دقیقه
پودمان چهارم
20
روش تدریس داخل تراشی
7 دقیقه
21
داخل تراشی
10 دقیقه
22
شیار تراشی
22 دقیقه
23
روش تدریس شیار تراشی
8 دقیقه
پودمان پنجم
24
پیچ تراشی
66 دقیقه
25
روش تدریس پیچ تراشی
3 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267 ساعت تماس 9:30 الی 17
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.