پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"تکمیل کاری قطعات فلزی"پایه یازدهم- کد دوره: 99505973

ضمن خدمت پایه یازدهم

آزمون جبرانی مرحله اول:پودمان 1 و 2
1
آزمون جبرانی مرحله اول- پنجشنبه 11/26- از ساعت 10 الی 11
آزمون جامع (پودمان 1و2و3و4و5)
2
آزمون جامع - دوشنبه 96/11/16 از ساعت 14 الی 16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
3
آزمون جامع - سه شنبه 96/11/17 از ساعت30 :14 الی30 :16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
آزمون مرحله دوم : پودمان سوم و چهارم
4
آزمون مرحله دوم : شنبه 11/7 از ساعت 14 الی 16 (جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
5
تکرار آزمون مرحله دوم: یکشنبه 11/8 از ساعت 14 الی 16 (جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
فراگیران گرامی : کسانی که جهت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شدند
از ساعت 15:30 مجددا در آزمون شرکت نمایند
آزمون مرحله اول : از مقدمه، پودمان اول و دوم
6
آزمون مرحله اول: یکشنبه 11/1 از ساعت 14 الی 17
7
تکرار آزمون مرحله اول: دوشنبه 11/2 از ساعت 14 الی 16
مقدمه
8
کلیات رشته متالوژی
19 دقیقه
پودمان اول
9
واحد یادگیری 1:تبدیل نقشه مکانیکی به مدل چوبی
121 دقیقه
پودمان دوم
10
روش تدریس ساخت مدل های فومی
39 دقیقه
11
مدل های فومی
55 دقیقه
پودمان سوم
12
روش تدریس مدل سازی فلزی
20 دقیقه
13
مدل سازی فلزی
48 دقیقه
پودمان چهارم
14
تکمیل کاری قطعه ریختگی
96 دقیقه
15
روش تدریس تکمیل کاری قطعه ریختگی
52 دقیقه
پودمان پنجم
16
تعمیر قطعه ریختگی
42 دقیقه
17
روش تدریس تعمیر قطعه ریختگی
22 دقیقه
18
جوشکاری
42 دقیقه
19
روش تدریس جوشکاری
16 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267 ساعت تماس 9:30 الی 17
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.