پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی"پایه یازدهم- کد دوره: 99505972

ضمن خدمت پایه یازدهم

آزمون جبرانی مرحله اول
1
آزمون جبرانی مرحله اول- پنجشنبه 11/26- از ساعت 11 الی 12
آزمون جامع (پودمان 1و2و3و4و5)
2
آزمون جامع - دوشنبه 96/11/23 از ساعت 14:15 الی 16:15 (جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
3
آزمون جامع - سه شنبه 96/11/17 از ساعت 16 الی 18(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
آزمون مرحله دوم : پودمان سوم و چهارم
4
آزمون مرحله دوم-دوشنبه 96/11/9 از ساعت 14 الی 16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
5
مرحله دوم-چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 14:15 الی 16:15(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
آزمون مرحله اول: (منابع آزمون مقدمه،پودمان اول و دوم
6
آزمون مرحله اول-چهارشنبه 96/10/27 از ساعت 15 الی 17(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
7
تکرار آزمون مرحله اول-شنبه 96/10/30 از ساعت 14 الی 16(جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
مقدمه
8
جلسه اول : کلیات به روش فرزکاری و سنگ زنی
18 دقیقه
9
میزگرد فرزکاری
78 دقیقه
پودمان اول
10
جلسه دوم: فرزکاری سطوح تخت
30 دقیقه
11
جلسه چهارم: روش تدریس سطوح تخت
25 دقیقه
12
جلسه سوم
52 دقیقه
پودمان دوم
13
فرزکاری سطوح شیب دار روش تدریس
35 دقیقه
14
فرزکاری سطوح شیب دار
24 دقیقه
15
ضمیمه: سطوح شیب دار
10 دقیقه
16
ضمیمه:انحراف کله گی دستگاه.
3 دقیقه
پودمان سوم
17
روش تدریس شیار تراشی
8 دقیقه
18
شیار تراشی
16 دقیقه
19
ضمیمه: شیار تراشی - کارگاه
11 دقیقه
پودمان چهارم
20
واحد یادگیری 2: تراشیدن چرخ دنده
87 دقیقه
21
واحد یادگیری1: چند ضلعی تراشی
80 دقیقه
22
واحد یادگیری1: روش تدریس چند ضلعی تراشی
18 دقیقه
23
واحد یادگیری 2: روش تدریس چرخدنده تراشی
29 دقیقه
پودمان پنجم
24
سنگ زنی
86 دقیقه
25
روش تدریس سنگ زنی
19 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267 ساعت تماس 9:30 الی 17
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.