پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"کاربرد فناوری نوین"پایه یازدهم- کد دوره: 99505965

ضمن خدمت پایه یازدهم

توجه**فراگیران گرامی لطفا جهت تصحیح پروژه ها در قسمت "تنظیمات کاربر" نام استان خود را وارد نمایید
1
راهنمایی ثبت، نام استان در سامانه جهت نمره دهی برای پروژه
1 دقیقه
آزمون جبرانی مرحله اول و دوم
2
آزمون جبرانی مرحله اول: دوشنبه 96/11/30 از ساعت 14 الی 17
3
آزمون جبرانی مرحله دوم : دوشنبه 96/11/30- از ساعت 16 الی 19
بارم بندی نمره: هر آزمون 25 درصد،30درصد پروژه،20 درصد مشاهده فیلم ها
فراگیران گرامی: لطفا توجه کنید بعد از بارگزاری فایل تمرین
و یا نوشتن پاسخ در قسمت توضیحات و سپس زدن دکمه "ارسال پاسخ"امکان ویرایش محتوا وجود ندارد
همچنین تنها یک فایل word که داخل آن دو عنوان فعالیت و پروژه وجود دارد ارسال نمایید
فرصت ارسال پروژه تا 4 اسفند ماه
پروژه
4
پروژه (لطفا جهت مشاهده اطلاعیه در مورد پروژه و ارسال آن روی این لینک کلیک نمایید)
5
لطفا "فقط" کسانی که تمرین خود را به اشتباه فرستادند در این قسمت فایل خود را مجددا بارگزاری نمایند
تاریخ آزمون ها:
مرحله دوم: پودمان سوم، چهارم و پنجم
6
مرحله دوم:یکشنبه 96/11/15 از ساعت 16:20 الی 18:20 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
7
تکرار مرحله دوم:دوشنبه 96/11/16 از 10 الی 13 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
مرحله اول : مقدمه، پودمان اول و دوم
8
آزمون مرحله اول:یکشنبه 96/11/8 از ساعت 16 الی 18 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
9
تکرار مرحله اول:دوشنبه 96/11/9 از 10:15 الی 12:15 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
مرحله اول: یکشنبه مورخ 96/11/8 از ساعت 16 الی 18 تکرار مرحله اول : دوشنبه 96/11/9 از ساعت 10 الی 12
مرحله دوم : یکشنبه 96/11/15 از ساعت 16 الی 18 تکرار مرحله دوم : دوشنبه 96/11/16 از ساعت 10 الی 12
مقدمه
10
کلیات دروس
45 دقیقه
11
تبین برنامه درسی
75 دقیقه
پودمان اول
12
سواد فناورانه
102 دقیقه
پودمان دوم
13
فناوری اطلاعات و ارتباطات
105 دقیقه
پودمان سوم
14
فناوری همگرا و مواد نوترکیب
150 دقیقه
پودمان چهارم
15
انرژی های تجدیدپذیر
100 دقیقه
پودمان پنجم
16
از ایده تا محصول
107 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :26232025-021 - 09107577267 از ساعت 9:30 الی 17
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.