پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"مدیریت تولید"پایه یازدهم- کد دوره: 99505966

ضمن خدمت پایه یازدهم

توجه ** فراگیران گرامی لطفا جهت تصحیح پروژه ها در قسمت "تنظیمات کاربر" نام استان خود را وارد نمایید
1
راهنمایی ثبت، نام استان در سامانه جهت نمره دهی برای پروژه
1 دقیقه
آزمون جبرانی مرحله اول و دوم
2
آزمون جبرانی مرحله دوم : یکشنبه 96/11/29- از ساعت 16:15 الی 18:15
3
آزمون جبرانی مرحله اول : یکشنبه 96/11/29 - از ساعت 14 الی 16
بارم بندی نمره: هر آزمون 25 درصد،30درصد پروژه،20 درصد مشاهده فیلم ها
فراگیران گرامی: لطفا توجه کنید بعد از بارگزاری فایل تمرین
و یا نوشتن پاسخ در قسمت توضیحات و سپس زدن دکمه "ارسال پاسخ"امکان ویرایش محتوا وجود ندارد
همچنین تنها یک فایل word که داخل آن دو عنوان فعالیت و پروژه وجود دارد ارسال نمایید
پروژه (فرصت ارسال پروژه تا 4 اسفند ماه)
4
پروژه (لطفا جهت مشاهده اطلاعیه در مورد پروژه و ارسال آن روی این لینک کلیک نمایید)
5
لطفا "فقط" کسانی که تمرین خود را به اشتباه فرستادند در این قسمت فایل خود را مجددا بارگزاری نمایند
آزمون مرحله دوم : پودمان سوم و چهارم وپنجم
6
آزمون مرحله دوم:شنبه 96/11/14 از ساعت 16 الی 18 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
7
آزمون مرحله دوم:یکشنبه 96/11/15 از ساعت 10 الی 12 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
مرحله دوم : شنبه 96/11/14 از ساعت 16 الی 18 تکرار مرحله دوم : یکشنبه 96/11/15 از ساعت 10 الی 12
آزمون مرحله اول : مقدمه، پودمان اول و دوم
8
آزمون مرحله اول:شنبه 96/11/7 از ساعت 16 الی 18 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
9
آزمون مرحله اول:یکشنبه 96/11/8 از ساعت 10 الی 12 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
مرحله اول: شنبه مورخ 96/11/7 از ساعت 16 الی 18 تکرار مرحله اول : یکشنبه 96/11/8 از ساعت 10 الی 12
مقدمه
10
کلیات دروس
45 دقیقه
11
تبین برنامه درسی
75 دقیقه
12
جایگاه مدیریت تولید در برنامه درسی
22 دقیقه
پودمان اول
13
تولید و مدیریت تولید
153 دقیقه
پودمان دوم
14
مدیریت منابع تولید
187 دقیقه
پودمان سوم
15
توسعه محصول جدید
48 دقیقه
پودمان چهارم
16
مدیریت کیفیت
47 دقیقه
پودمان پنجم
17
مدیریت پروژه
166 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.