پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی"نوآوری و کارآفرینی"پایه یازدهم- کد دوره: 99505964

ضمن خدمت پایه یازدهم

توجه**فراگیران گرامی لطفا جهت تصحیح پروژه ها در قسمت "تنظیمات کاربر" نام استان خود را وارد نمایید
1
راهنمایی ثبت، نام استان در سامانه جهت نمره دهی برای پروژه
1 دقیقه
آزمون جبرانی مرحله اول و دوم
2
آزمون جبرانی مرحله اول : شنبه 96/11/28- از ساعت 14 الی 16
3
آزمون جبرانی مرحله دوم : شنبه 96/11/28- از ساعت 16 الی 18
بارم بندی نمره: هر آزمون 25 درصد،30درصد پروژه،20 درصد مشاهده فیلم ها
فراگیران گرامی: لطفا توجه کنید بعد از بارگزاری فایل تمرین
و یا نوشتن پاسخ در قسمت توضیحات و سپس زدن دکمه "ارسال پاسخ"امکان ویرایش محتوا وجود ندارد
همچنین تنها یک فایل word که داخل آن دو عنوان فعالیت و پروژه وجود دارد ارسال نمایید
فرصت ارسال پروژه تا 4 اسفند ماه
پروژه
4
پروژه (لطفا جهت مشاهده اطلاعیه در مورد پروژه و ارسال آن روی این لینک کلیک نمایید)
5
لطفا "فقط" کسانی که تمرین خود را به اشتباه فرستادند در این قسمت فایل خود را مجددا بارگزاری نمایند
تاریخ آزمون ها:
آزمون مرحله دوم : از پودمان سوم و چهارم و پنجم (25 درصد نمره)
6
آزمون مرحله دوم :شنبه 96/11/14 از ساعت 10 الی 12 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
7
آزمون مرحله دوم :دوشنبه 96/11/16 از ساعت 16 الی 18 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
شنبه 96/11/14 از ساعت 10 الی 12 تکرار مرحله دوم : دوشنبه 96/11/16 از ساعت 16 الی 18
آزمون مرحله اول: از مقدمه، پودمان اول و پودمان دوم (25 درصد نمره)
8
آزمون مرحله اول:شنبه 96/11/7 از ساعت 10 الی 12 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
9
آزمون مرحله اول:دوشنبه 96/11/9 از ساعت 16 الی 19 (لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید)
شنبه مورخ 96/11/7 از ساعت 10 الی 12 و تکرار مرحله اول : دوشنبه 96/11/9 از ساعت 16 الی 18
مقدمه
10
کلیات دروس
45 دقیقه
11
آموزش کارآفرینی
99 دقیقه
12
تبین برنامه درسی
75 دقیقه
پودمان اول
13
ارائه مهارت های حل خلاقانه مسائل 1
26 دقیقه
14
ارائه مهارت های حل خلاقانه مسائل 2
41 دقیقه
15
ارائه مهارت های حل خلاقانه مسائل 3
16 دقیقه
16
ارائه مهارت های حل خلاقانه مسائل 4
22 دقیقه
17
ارائه فعالیت های حل خلاقانه مسائل
59 دقیقه
پودمان دوم
18
آموزش مهارت ها:نو آوری و تجاری سازی 1
25 دقیقه
19
آموزش مهارت ها:نو آوری و تجاری سازی 2
29 دقیقه
20
فعالیت :نوآوری و تجاری سازی
70 دقیقه
پودمان سوم
21
آموزش مهارت ها:طرح کسب و کار
43 دقیقه
22
فعالیت: طرح کسب و کار
124 دقیقه
23
آموزش مهارت ها:طرح کسب و کار
22 دقیقه
پودمان چهارم
24
آموزش مهارت ها: بازار یابی و فروش
80 دقیقه
25
فعالیت: بازار یابی و فروش
67 دقیقه
پودمان پنجم
26
آموزش مهارت ها: ایجاد کسب و کار نوآورانه
19 دقیقه
27
فعالیت: ایجاد کسب و کار نوآورانه
34 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267
محمد دوست محمدی بویینی
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1397/11/24 22:22
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.