پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن - کد دوره 99506047

ضمن خدمت پایه یازدهم

نظر سنجی
1
نظرسنجی دوره جامعه شناسی
آزمون جبرانی
2
آزمون جبرانی جامعه شناسی پایه یازدهم: پنجشنبه 96/11/12 ساعت 10 الی 12 صبح
توجه : فراگیران گرامی
آزمون جبرانی درس جامعه شناسی روز پنجشنبه مورخ 11/12 از ساعت 10 الی 12 صبح برگزار می گردد
منابع آزمون:کلیات، فصل 1، فصل 2، فصل 3 و فصل 4
آزمون دوره جامعه شناسی پایه یازدهم
3
آزمون جامعه شناسی روز شنبه 96/10/16 ساعت 10 الی 14 (لطفا برای شرکت در آزمون روی این قسمت کلیک کنید )
4
آزمون جامعه شناسی روز شنبه 96/10/16 ساعت 15 الی 19 (لطفا برای شرکت در آزمون روی این قسمت کلیک کنید )
فصل اول
5
کلیات یک و دو
38 دقیقه
6
درس اول
63 دقیقه
7
درس دوم
23 دقیقه
8
درس سوم
16 دقیقه
9
درس چهارم
20 دقیقه
فصل دوم
10
درس پنجم
38 دقیقه
11
درس ششم
23 دقیقه
12
درس هفتم
22 دقیقه
13
درس هشتم
20 دقیقه
فصل سوم
14
درس نهم
41 دقیقه
15
درس دهم
20 دقیقه
16
درس یازدهم
21 دقیقه
17
درس دوازدهم
25 دقیقه
فصل چهارم
18
درس سیزدهم
20 دقیقه
19
درس چهاردهم
23 دقیقه
20
درس پانزدهم
26 دقیقه
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.