پشتیبانی

آیین نگارش و مکاتبات اداری

اداری

گزارش نویسی
1
تعریف گزارش نویسی
5 دقیقه
2
مراحل تدوین گزارش
5 دقیقه
3
انواع گزارش
4 دقیقه
4
تقسیم گزارش بر حسب غرض
4 دقیقه
5
عناصر گزارش
3 دقیقه
6
ارزش گزارش
5 دقیقه
7
عناصر مساله
3 دقیقه
8
واپسین پیام
3 دقیقه
آئین نگارش
9
مقدمه
3 دقیقه
10
زبان چیست؟
3 دقیقه
11
نقش های زبان
3 دقیقه
12
عناصر نوشتن
3 دقیقه
13
ویژگی های یک نوشته خوب
2 دقیقه
14
شیوه خط زبان فارسی (قسمت اول)
1 دقیقه
15
شیوه خط زبان فارسی (قسمت دوم)
2 دقیقه
16
شیوه خط زبان فارسی (قسمت سوم)
3 دقیقه
17
شیوه خط زبان فارسی (قسمت چهارم)
1 دقیقه
18
کلمه های عربی متداول در زبان فارسی
4 دقیقه
19
تفاوت گذار و گزار چیست؟
2 دقیقه
20
نشانه گذاری (قسمت دوم)
4 دقیقه
21
نشانه گذاری (قسمت اول)
4 دقیقه
22
نشانه گذاری (قسمت سوم)
4 دقیقه
23
نشانه گذاری (قسمت چهارم)
4 دقیقه
مکاتبات اداری
24
نامه
3 دقیقه
25
انواع نامه
3 دقیقه
26
طبقه بندی نامه ها
1 دقیقه
27
انواع نامه های اداری
10 دقیقه
28
نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی
1 دقیقه
29
ماهیت ارتباطات
5 دقیقه
30
ارکان ارتباط
2 دقیقه
31
الگوی ارتباطی
2 دقیقه
32
اجزای نامه های اداری
2 دقیقه
33
به خاطر بسپارید
7 دقیقه
34
ویژگی های یک نامه خوب اداری
3 دقیقه
35
یادآوری
2 دقیقه
36
برای نگارش چه باید کرد؟
2 دقیقه
37
راه های پروردن معانی
3 دقیقه
حامد فاضلی
امتحان کی شروع می کند
1397/09/08 19:20
محسن کلانتری
تاریخ امتحان را لطفا اعلام کنید
1398/02/07 3:23
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.