پشتیبانی

نوآوری و کارآفرینی(ویژه مدیران و داوطلبین مدیریت) با کد 914000522 و 24 ساعت آموزشی

مدیریت

***فراگیران گرامی لطفا پیش از ثبت نام در این دوره حتما به موارد ذیل توجه فرمایند:***
این دوره با کد 914000522 و 24 ساعت آموزشی ارائه می شود.
دوره نوآوری و کارآفرینی برای تمامی مدیران آموزش و پرورش و داوطلبان مدیریت می باشد.
بسته ی تکنولوژی برای آموزش در مدرسه (شامل 13 قسمت ) نیز پیوست این دوره می باشد.
قیمت کل دوره 35200 تومان است.
تاریخ شروع ثبت نام : 11 خرداد 98
جلسه ها
1
مقدمه
32 دقیقه
2
ایجاد کسب و کار نوآورانه
25 دقیقه
3
بازاریابی و فروش
33 دقیقه
4
حل خلاقانه مسئله ها
61 دقیقه
5
طراحی کسب و کار
60 دقیقه
6
نوآوری و تجاری سازی محصول
38 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.