پشتیبانی

پیش ثبت نام پایه هفتم

مدرسه اندیشه فردا

ارسال مدارک
1
ارسال مدارک
فرهنگ و هنر
2
فرهنگ و هنر - مقدمه
3
فرهنگ و هنر - بخش اول
4
فرهنگ و هنر پایه هفتم (فایل کامل کتاب)
فیلم های آموزشی
5
نمونه
2 دقیقه
آزمون میان دوره
6
نمونه
علی احمدی
عالی
1397/10/26 0:25
خدیجه کوسلی
بسیار عالی بود.
1397/11/04 14:45
وحید پرتوی مرجانلو
............
1397/11/08 19:52
محمد دوست محمدی بویینی
تشکر
1397/11/10 12:58
عبدالسلام رشیدی نیا
تشکر عالی بود
1397/12/09 9:28
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.