پشتیبانی

مراقبت های دوران بارداری

پزشکی

فصل اول
1
اهمیت مراقبت های دوران بارداری
24 دقیقه
فصل سوم
2
آمادگی برای پدر شدن
8 دقیقه
فصل چهارم
3
تغذیه در دوران بارداری
13 دقیقه
فصل پنجم
4
فیزیوتراپی در دوران بارداری
7 دقیقه
فصل ششم
5
زایمان فیزیولوژی
6 دقیقه
فصل هفتم
6
اهمیت مراقبت از دندان ها در دوران بارداری
6 دقیقه
فصل هشتم
7
زایمان کم درد
6 دقیقه
فصل نهم
8
آمادگی برای زایمان
13 دقیقه
فصل دوم
9
آزمایش ها و سونوگرافی ها
7 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.